Activitat 1

Com fer un magazine per presentar la realitat de Menorca al llarg del segle XX???

Us proposam que primer compareu i analitzeu la programació de diferents cadenes que emeten a la mateixa franja horaria que el nostre magazine (capvespre: del telenotícies migdia fins al del vespre). Que classifiqueu els programes i idees que ens poden servir.

Exemples de diferents tipus de televisions:


Cada membre del grup s'encarregarà d'estar pendent d'una cadena durant tres capvespres, per poder, entre tots, completar la següent graella.
Graella observació magazine (2a act)
Ara heu de decidir:
  • quin tipus de programa podem ofertar en funció del que hem vist que s'ofereix?, amb què competim?.
  • quin format ens convé més?
  • quines idees podem agafar (tipus d'escenari, continguts, publicitat, seccions...) (Graella 2)?