Activitat:
Elaboració de gràfics a partir de l'observació dels programes que donen informació tecnològica: temes emesos i percentatge de temps destinat a tecnologia.Quins conceptes relacionats amb la Tecnologia surten per la televisió? En quins horaris? Quin percentatge de tots els programes que emet la televisió pertany a la Tecnologia?

Per contestar a aquestes preguntes haureu de fer un estudi, com? El subgrup ha de decidir de quina manera obté respostes a aquestes preguntes. Visionareu televisio de manera aleatoria? Fareu un estudi de les programacions de diferents cadenes de televisió? Fareu una cerca per internet?

Una volta hagueu decidit de quina manera feis l'estudi, heu de presentar les dades obtingudes en format de full de càlcul. Les dades es representaran en varis formats de gràfics realitzats amb programa de full de càlcul.

  1. Material a lliurar per l'avaluació: grafics realitzats amb conclusions obtingudes.