Autors

C. Socials: Mar Lluch, Joan Piña, Pilar Vadell, Marga Vinent
Matemàtiques: Maribel Serra
EPV:
Iolanda Aduart
Tecnologia: Maica Pons, Tere Taltavull
L.Catalana: Sonia Tur, Meritxell Mercadal
L.Castellana: Mari Luz Bisquerra, Eugenia Navas
Educació física: Agueda Juaneda, Zoe Soler
Anglès: Loles Tronch
Alemany:
Física i Química: Pep Jordi, Jorge Pastor
Seguiment didàctic: Guida Al·lès