Pregunta:

Quins temes d'actualitat que afecten directament els joves haurien de tenir un espai de debat en un magazine televisiu?

Producte:

Es tracta que elaborin un reportatge introductori sobre un tema d'actualitat relacionat amb la vida dels joves, per donar pas, després, a un col·loqui-debat on hi tenguin cabuda les diferents opinions, perspectives, ideologies, etc. sobre el tema plantejat.

Activitats:

  1. Consensuar i decidir quin serà el tema del reportatge i del col·loqui-debat posterior.
  2. Documentació i investigació: recerca de fonts i d'opinions d'experts per elaborar la base del reportatge.
  3. Elaboració d'enquestes d'opinió entre els joves per tal de presentar dades reals sobre el tema plantejat.
  4. Visualització de reportatges, fragments de programes, col·loquis, entrevistes, debats, etc. semblants d'altres cadenes de tv, per tal de triar els registres adequats a cada situació comunicativa.
  5. Per al col·loqui-debat cal que us repartiu els rols següents: -presentador-moderador convidats que representin diferents posicionaments sobre el tema a debatre
  6. També heu de plantejar el tema en forma de "pregunta del dia" perquè els televidents hi puguin participar enviant els seus sms o correus electrònics.