Competències i subcompetències

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pmGNRMleOTfGdDhIlujrTXA