Activitat 4. Defensa oral del projecte


external image LES+VEUS+DEL+DISCURS.JPG
Cada subgrup ha decidit fer un escenari i l'ha fabricat en una maqueta. Ara toca defensar-lo davant els altres companys per convènce'ls que és l'escenari idoni per al magazine que heu de gravar.
Preparau una presentació en power point per a realitzar la defensa oral del projecte que heu realitzat. El power point ha d'incloure l'esboç inicial, les vistes de l'escenari i el producte final en forma de maqueta. Heu de destacar els avantatges i desavantatges del producte final i de la seva fabricació (facilitat de fabricació, economia dels materials, problemes que han sorgit durant la fabricació i com s'han resolt, ...)

Material a lliurar: power point de defensa del projecte.