Dinàmiques de grup per la primera setmana de classe
Professors de l´IES Cap de Llevant de Maó (Menorca)Descarrega't aquestes dinàmiques en format word
ACTIVITAT 1

external image detectiu-bloc.JPGQUÈ SAPS DELS TEUS COMPANYS?

L’objectiu d’aquesta activitat és establir relacions entre els membres d’un grup classe, si és el cas que no es coneguin gaire (per exemple si arriben a primer d’ESO procedents de diferents escoles de primària). L’establiment de relacions de confiança facilitarà el posterior treball en equip
Què en saps de .... ?
Busca entre els membres de la classe, a aquella persona que respongui a les característiques enunciades en cada frase. Mai es pot repetir dues vegades el mateix nom i sempre s'han de consultar les respostes amb els respectius interessats.

1. Una persona del grup que viu al mateix carrer que jo:
2. Una persona del grup que ha llegit "Harry Potter i l’ordre del Fènix":·
3. Una persona del grup que celebra l'aniversari el mateix mes que jo:
4. Una persona del grup que és seguidor de la saga "El senyor dels anells":
5. Una persona del grup que ha viatjat per més de dos països d'Europa:
6. Una persona del grup que el seu segon cognom comença per la mateixa lletra que el meu:
7. Una persona del grup a la que li agrada “Polònia”:
8. Una persona del grup que calça el mateix número de sabata que jo:
9. Una persona del grup que li agradaria que l'Espanyol guanyés la Lliga
10. Una persona del grup que té dos germans:
11. Una persona del grup seguidora de "El canto del loco"
12. Una persona del grup a la que li agrada el mateix esport que a mi:
13. Una persona del grup que toca un instrument musical:
14. Una persona del grup que és soci d'un equip de futbol:
15. Una persona del grup que té un gat a casa seva:
16. Una persona del grup que quan arriba a casa es posa al Messenger
17. Una persona del grup al que no li faria res explicar un acudit quan acabem

Atenció !!! Anoteu al vostre quadern el nom d’aquells companys/es amb els/les que tingueu més de quatre coincidències, amb la resta de companys/es amb els/les que no heu coincidit en quatre coses heu de parlar 1 minut amb cadascú per tal de trobar finalment quatre coincidències (evidentment no han de ser necessariament cap de les 17 de la llista, però heu de coincidir en quatre interessos).
Finalment cadascú de vosaltres haurà de construir una taula amb els nom de tots els/les vostres companys/es de classe i les coincidències amb cadascú i heu de respondre per escrit a les següents preguntes

1.- Què has sentit en relació a aquells companys/es de classe amb els/les quals no tenies cap o tant sols una coincidència?
2.- Després de parlar 1 minut, ha canviat la teva percepció anterior?
3.- Creus que pots aportar alguna cosa a la resta dels teus companys/es? I ells/elles a tu?
4.- Què diries tu que són les habilitats socials? Creus que és bo tenir habilitats socials? Quines creus que són més necessàries per tu en aquests moments per tal de relacionar-t’hi bé amb la resta de companys/es?

Enllaços:
Et pot ajudar a entendre llegir la informació que trobaràs a les següents pàgines web

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales

http://idd00f0b.eresmas.net/Docus/Asertividad.PDF

http://www.teatrenu.com/csocials/index.htmlhttp://www.usuarios.com/~ib305128/doment618n.htm

Tests d’habilitats socials:

Test d’habilitats socials per a alumnes d´ESO (Àlex Sala)

Test d’habilitats socials necessàries per trobar feina (Ajuntament León)ACTIVITAT 2

EL FANTASMA DEL CASTELL

Activitat adaptada de Brunet
Objectiu:
Experimentar la necessitat d’organització dins del grup per tal que aquest sigui eficaç en la realització de la feina.
Desenvolupament de l’activitat:
Treball individual: 10 minuts.
Grups petits de quatre alumnes: 30 minuts
Grup classe: 20 minuts
Total: 1 hora
Material necessari:
Un exemplar de l’activitat, i un qüestionari d’avaluació, per a cada alumne.

Orientacions metodològiques:
La finalitat de l’exercici és analitzar com tot grup de treball, particularment un grup petit, necessita organitzar-se, per ser eficaç.
És important tenir molta cura en la posada en comú. Els professors/es hem d’insistir, en la necessitat que com a mínim al grup hi ha d’haver un moderador, un secretari, un portaveu i el que és més important, un mètode de treball.
1.- Treball en petits grups.
Una vegada tenim formats els grups de treball cooperatiu, el professor/ra presenta les regles del joc i les instruccions de l’activitat; són les següents:
“Us vaig a proposar una feina, amb l’objectiu de valorar la vostra rapidesa en la solució d’un problema. En el full que us donaré, trobareu un complicat i estrany cas de misteri, amb totes les dades necessàries perquè hi trobeu la solució. El vostre treball consistirà en trobar les respostes a les preguntes que us fan en el menor temps possible. Heu de prendre nota del temps que trigueu en resoldre el cas. Organitzar-vos dins del grup de la millor manera possible, per tal de ser ràpids i eficaços i poder terminar els primers. Disposeu d’un temps màxim de 30 minuts”.
A continuació es dóna a cada grup un exemplar de l’activitat i comença l’exercici.
2.- Treball personal:
Després de 30 minuts el professor/a, atura el treball. A continuació es dóna a cadascun dels alumnes el qüestionari d’avaluació, i es demana que ho emplenin individualment en silenci.
3.- Posada en comú en el grup classe:
Per tal de posar en comú la feina realitzada, es poden fer les següents accions:
a) Cada grup posa a la pissarra les respostes i el portaveu del grup explica breument quin procediment ha fet servir el grup per assolir la fita.
b) S’estableix un diàleg a la classe sobre el contingut del qüestionari d’avaluació.
El professor/a pot insistir en els següents punts:
a) Els nivells de funcionament d’un grup
b) La necessitat d’organitzar-se per tal de ser eficaços.
• Necessitat d’un moderador
• Necessitat d’un secretari
• Necessitat d’un mètode de treball

FULL DE TREBALL PER ALS ALUMNES: EL FANTASMA DEL CASTELL

En un castell encantat hi viuen sis personatges:
• El rei
• La reina
• El príncep
• La princesa
• La dama de la princesa
• Un fantasma, que es menja a tot aquell a qui ataca

Els habitants del castell (a excepció del fantasma) poden estar en aquest moment, junts o separats, en un d’aquests llocs:
• La finestra baixa
• La finestra alta
• La porta
• A un merlet del castell

És molt important localitzar els habitants del castell ben aviat per tal de dir-lis on és el fantasma.
L’únic que pot donar pistes és el bufó del rei, que com home astut, ha fugit del castell. Malgrat el perill que corren els habitants del castell, el bufó no sembla estar molt preocupat, ja que ens ha parlat en clau.
Les frases que hi ha a continuació, són les respostes del bufó a les nostres preguntes (recorda que estan en clau). El grup de treball ha de deduir d’elles en el menor temps possible, on són els habitants del castell i el lloc on és el fantasma en aquest moment.
EL BUFÓ DIU QUE...
1.- El fantasma ha celebrat la lluna menjant-se un ratolí i en aquest moment dorm més dalt que el rei
2.- El príncep està entre la dama i la reina, no se sap que fa amb la princesa.
3.- El rei està entre el fantasma i la princesa.
4.- La dama està més baix que la princesa.
5.- El rei i la reina estan junts estudiant anglès.

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ
1.- Han participat tots en el treball?
2.- Quin problemes heu tingut per tal d’organitzar-vos?
3.- Hi ha hagut moderador al grup?. De quina manera es va escollir?
4.- Quina ha estat la funció del moderador?
5- Hi ha hagut secretari al grup?. De quina manera es va escollir?
6.- Quina ha estat la funció del secretari?
7.- Quin mètode veu fer servir per realitzar la feina?.
8.- Quins són els mitjans que heu fet servir per ser més ràpids?
9.- Què va fer que el grup fos més lent?. Què és el que va dificultar la feina?.
10.- Com es podia haver fer per augmentar la rapidesa en la feina?

Enllaços

http://www.educadormarista.com/ARTICULOS/el_aprendizaje_cooperativo_y_la_comunicacion.htm

http://www.mcep.es/talleres/documentos/freinet/gruposcooperativos.html

http://educacion.idoneos.com/index.php/Din%C3%A1mica_de_grupos/Trabajo_cooperativo

http://usic13.ugto.mx/calidad/files/CAPACITACION/Elemento%20de%20PERSONAL/Funciones%20de%20los%20roles%20en%20el%20grupo.ACTIVITAT 3

PERDUTS A LA LLUNA

(Activitat adaptada de: M. Pallares. (1993): “Técnicas de grupo para educadores”. Publicaciones ICCE)

Objectiu:
Es tracta de demostrar que s’aconsegueix una millor actuació quan les persones treballen juntes en lloc de fer-ho individualment

Desenvolupament de l’activitat:
Els alumnes, en primer lloc heu de fer la feina individualment, desprès arribareu a un acord mitjançant el vot de la majoria i finalment prendreu les decisions per consens [1].
Cada alumne ha de tenir tres còpies del full de treball. L’exercici requereix un temps d’una hora que es pot distribuir en espais diferents, per exemple:
Treball individual: uns 10 minuts com a màxim.
Grups petits: 30 minuts (15 + 15 minuts)
Grup classe: 20 minuts
Total: 1 hora

Material necessari:
Un exemplar de l’activitat per a cada alumne.

Orientacions metodològiques:
➢ En un primer moment, una vegada cada alumne té el seu full de treball, han de fer la puntuació dels objectes individualment, sense consultar a ningú. Es recullen aquests fulls amb els resultats individuals.
➢ En un segon moment s’estructura la classe en grups de 4 alumnes. Heu de realitzar una puntuació mitjançant la decisió de la majoria per votació, desprès d’un breu debat. Les puntuacions assignades han de ser diferents de les que heu donat abans individualment. Es recullen aquests fulls amb les puntuacions col·lectives de cada grup.
➢ En un tercer moment, als mateixos grups d’abans, heu de repetir l’exercici, però aquesta vegada la puntuació assignada a cada element s’ha de fer per consens després de argumentar entre tots quines són les millors opcions.
“Per tal d’arribar a una puntuació, us heu d’assabentar que ho feu basant-vos en informació objectiva. No heu de refusar el compromís, però tampoc cedir només perquè tot sigui més fàcil i més ràpid. Heu d’intentar comprendre els suggeriments dels demés, malgrat no estiguin d’acord amb les vostres. Però no canvieu si no esteu convençuts, tant sols per evitar el conflicte.
Assabenteu-vos que esteu disposats a recolzar la decisió que prengui el grup. No serveix la decisió per majoria.
Desprès es recullen les puntuacions de cada grup.
S’ha de trobar la diferència neta entre les respostes dels alumnes i les respostes correctes (la taula elaborada pel professor/ra [2]). Per exemple, si la resposta donada és 9 i la resposta correcta és 12, la puntuació serà de 3. El total d’aquestes diferències serà la puntuació de cada full. S’escriu a la pissarra el següent quadre de puntuacions:
GRUP
Millor puntuació individual
Puntuació per vot
Puntuació per consens
Cada alumne compara la seva puntuació individual, amb les altres puntuacions del quadre. Han de respondre les preguntes indicades al full de treball.
Desprès es fa un debat al grup classe a partir de les següents qüestions:

1.- Com es poden explicar les diferencies que hagin hagut en les puntuacions?
2.- Per què va resultar més difícil el consens que l’elecció mitjançant votació?
3.- Quins són els problemes que heu tingut a l’hora d’arribar a un acord?
4.- Com heu treballat junts, per tal d’arribar a l’acord.? Quines estratègies heu seguit?
5.- En quin moment (individual, votació, o discussió en grup i consens), t’has sentit millor i més segur com respecte a la decisió pressa?

Arribar a un acord, és en moltes ocasions, difícils, requereix temps i pot ser frustrant per tots aquells que prefereixen solucions ràpides i sense esforç. El consens requereix d’una dosi considerable de paciència per part dels participants, i un aprenentatge mínim en la interacció grupal; especialment en el que es refereix a saber escoltar atentament i en animar a d’altres a participar. Les actituds dels participants han de passar d’una orientació “guanyar-perdre” a una de “com podem assegurar que tots guanyin?”. Les habilitats i actituds descrites al parlar de la cooperació són prerequisits per tal d’arribar al consens. Donat, doncs, que el consens requereix habilitat i experiència, no s’han d’esperar resultats miraculosos. Amb orientació, perseverança, experiència i temps, es pot aconseguir que el grup s’assigni com a fita pròpia arribar al consens.

FULL DE TREBALL PER ALS ALUMNES: PERDUTS A LA LLUNA
Imagina’t que ets un membre d’una tripulació espacial que originàriament havia de reunir-se amb el vehicle nodrissa a la cara il·luminada de la Lluna. Com que ha hagut dificultats tècniques, el teu vehicle s’ha vist obligat a aterrar a uns 150 Km del punt previst, on es troba el vehicle nodrissa.
Durant l’aterratge, una part important del material que portaves es va fer malbé i donat que la supervivència depèn que s’arribi al vehicle nodrissa, has d’escollir entre els materials disponibles, els més necessaris per tal de fer el trajecte dels 150 Km.
A continuació hi ha una llista de 15 elements que han quedat intactes, sense fer-se malbé, desprès de l’aterratge. La teva feina consisteix en posar-los en ordre de necessitat per què la teva tripulació pugui arribar al punt de destí. Col·loca el número 1 davant de l’element més necessari, el 2 davant del següent més necessari i així amb la resta fins arribar al número 15 que serà el menys necessari.

- Caixa de llumins
- Menjar concentrat
- 25 metres de corda de nylon
- Seda de paracaigudes
- Unitat d’escalfament portàtil
- Dos pistoles calibre 45
- Una caixa de llet deshidratada
- Dos bombones de 100 litres d’oxigen cadascuna
- Mapa dels estels (de la constel·lació lunar)
- Barca salvavides
- Compàs magnètic
- 10 litres d’aigua
- Bengales per senyalar la posició
- Farmaciola d’urgències amb agulles per a injeccions
- Un transmissor receptor FM que funciona amb energia solar

Qüestions a respondre:
1.- La meva puntuació és diferent que la del meu grup?.
Si la teva puntuació és pitjor que la del grup, això indica que quan has treballat en grup, el grup t'ha ajudat a ser més objectiu, a estar millor informat i ser més eficaç en el treball.
2.- Dins del grup, l’alumne que va tenir una puntuació més correcta, va ser millor o pitjor que la del grup?
Si va ser millor que la del grup, indica que quan heu treballat junts, el grup no va escoltar suficientment l’opinió d’un “expert”, o bé aquest no ha fet l’esforç de transmetre al grup els seus coneixements.
3.- Els resultats del meu grup, quan van ser millors: quan es va votar o quan es va discutir i es va prendre una decisió per consens?
4.- Podries dir que és “la interdependència positiva”, i per què és tant important per al treball en grup cooperatiu?

http://antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/index.htm
http://vgodoyz.iespana.es/avanzado04/elementosaprendizajecooperativo.doc
http://www.automind.cl/educacion/publicaciones/david_johnson/aprendizaje.htmACTIVITAT 4
LA DISCRIMINACIÓ


Objetivo
Analizar el etnocentrismo, el relativismo cultural y la interculturalidad.
Reflexionar sobre los patrones culturales impuestos por la sociedad. Valorar positivamente la interculturalidad.

Participantes
Unas treinta personas.

Tiempo
Unos 60 minutos

Material
Folios
Bolígrafos

Desarrollo de la actividad
El profesor formará tres grupos, el primero tendrá más de la mitad del total, el segundo y el tercero se repartirán el resto. Les dará a cada grupo las fichas con sus roles correspondientes, que podrás encontrar al final en el apartado pautas para el desarrollo de la dramatización, donde van indicadas las características de cada grupo.

La situación que se plantea es la siguiente: los tres grupos son vecinos de un piso y deciden tener una reunión de propietarios y propietarias, para solucionar los típicos problemas de comunidad. Pueden plantear la discusión siguiente: el grupo A cree que el grupo C es muy ruidoso, para lo cual convocan una reunión para tratar el problema. Se terminará la actividad con la puesta en común.

Orientaciones para la puesta en común
Para finalizar se analizara como se han sentido.
¿Les fue fácil a los grupos entrar dentro de su papel?
¿Fue fácil comunicarse entre los miembros de los diversos grupos?
¿Cómo se han sentido los grupos B y C?
¿Cómo se ha sentido el grupo A?
¿Cómo se ha sentido el grupo A, al imponer su criterio?
¿Cómo se han sentido los grupos B y C al ver que no sé tenia en cuenta su
criterio?
¿Cómo actuó el grupo A?
¿Cómo actuó el grupo B?
¿Cómo actuó el grupo C?
¿Creéis que se hubiera resulto mejor los problemas teniendo en cuenta
todas las opiniones?
Indicaciones para la actividad
Es muy importante para el desarrollo de la actividad que sigan las
indicaciones aquí se establecen.

Pautas para el desarrollo de la dramatización.
Comenzarán saludándose entre ellos y ellas.
Hablarán de cualquier tema al principio entre los diferentes grupos, hasta
que cualquier persona del grupo A decida empezar la reunión.
La reunión será moderada y guiada por el grupo A.

• El grupo A, empezará la sesión exponiendo su punto de vista e intentando imponer su criterio al resto de grupos.
• El grupo B, expresara su punto de vista, pero al final asumirán las
decisiones que tomen el grupo A.
• El grupo C, expresará su punto de vista. Tratará de defender su opinión.

El grupo A
Se les repartirán las siguientes instrucciones. Son el grupo mayoritario, tendrán que imponer sus decisiones sobre los y las demás estén o no estén de acuerdo. Mirarán por encima del hombro cuando les hablen. No les gusta que les miren directamente a los ojos, las personas de otros grupos. Cuando saluden será estrechando la mano derecha. No les gusta que les
den palmadas en el hombro, cuando les saludan. Hablarán de sus temas o gustos, muy despacio sin hacer caso del resto de grupos. Cuando pidan opinión sólo harán caso a sus compañeros y compañeras de su cultura (su grupo). Siempre impondrán su voluntad y su decisión sobre el resto de culturas
(otros grupos)

El grupo B
Se les repartirán las siguientes instrucciones.
Pertenecen a uno de los grupos minoritarios y su costumbre es mirar al
suelo cuando hablen con otro grupo o persona.
Cuando saluden estrecharán la mano izquierda.
Siempre están dispuestos hablar del tema que se les planteé. Cuando pidan opinión harán caso al grupo mayoritario, estén o no de acuerdo. Procurarán consensuar las opiniones entre todos los grupos.

El grupo C
Se les repartirán las siguientes instrucciones.
Son un grupo minoritario, defenderán sus opiniones y sus posturas (su
cultura). Mirarán intensamente a los ojos. Cuando saluden darán una palmada en le hombro. Defenderán sus ideas respetando la de los y las demás.
Tendrán en cuenta la opinión del resto de compañeros y compañeras.
Defenderán efusivamente sus opiniones.
Su tono de voz es muy fuerte, porque en su cultura es normal hablar alto.
Una vez que se han formado los grupos y distribuido los papeles, los
grupos pasarán a representar la situación indicada más arriba, para lo cual
dispondrán de media hora.Més dinàmiques

http://www.educarueca.org/
http://recursoseducacionintercultural.wikispaces.com