Activitat 1. Recerca de respostes.

Quines d'aquestes preguntes necessiteu contestar per resoldre el vostre problema?. Trobareu la resposta dins la wiki del
següent enllaç . Us podeu dividir les tasques en funció dels interessos:

  1. Què és la publicitat?. Mireu aquest vídeo: La publicidad al descubierto
  2. Quines funcions té?
  3. Com va començar? Història de la publicitat.
  4. Quins mitjans empra?
  5. Quines estratègies i recursos empra la publicitat?
  6. És cert que la publicitat transmet uns rols i estereotips?
  7. Ens influeix la publicitat?
  8. Com es fa una campanya publicitària?

Com analitzar anuncis publicitaris?


Enlaces para un análisis crítico de la publicidad

Font: Educación Plástica y Visual, Marta Hernández, Asturias.